การถือรายการซื้อขายข้ามคืนนโยบายการ ROLLOVER ของ CLUBFX

นโยบายการ Rollover

นโยบายการ Rollover

Rollover คือ การดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นวัน โดยที่รายการซื้อขายที่เปิดค้างไว้ทั้งหมด ที่มีวันที่คิดมูลค่า เท่ากับ SPOT จะถูก roll over ไปยังวันทำการถัดไป สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในการเทรด FX เทรดเดอร์ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขายสกุลเงินจริง ๆ แต่ต้องการที่จะคงรายการซื้อขายไว้ จนกว่าจะปิดรายการ

ยกตัวอย่างเช่น

ในวันจันทร์ รายการซื้อขายทั้งหมดจะมีวันที่คิดมูลค่าเป็นวันพุธ (ในกรณี T + 2) จะถูก rolled over และวันที่คิดมูลค่าจะได้รับการอัปเดตเป็นวันพฤหัสบดี รายการซื้อขายที่มีวันที่คิดมูลค่าของวันศุกร์ จะได้รับการอัปเดตด้วยวันที่คิดมูลค่าของวันจันทร์ถัดไป

แพลตฟอร์มการซื้อขายจะมีการ rollover อยู่เสมอ แต่กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการคิดดอกเบี้ยในการ rollover ซึ่งคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่ทำรายการซื้อขาย หากอัตราดอกเบี้ยในการซื้อของเทรดเดอร์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในการขาย เทรดเดอร์จะได้รับดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยในการขายของเทรดเดอร์ สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในการซื้อ เทรดเดอร์จะต้องจ่ายดอกเบี้ย สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด การคิด rollover จะถูกคูณด้วยจำนวนวันของการ rollover

rollover

0.00 Pip

สเปรดเริ่มต้นที่

$30

โบนัสต้อนรับ

25%

โบนัสเงินฝาก

1:1000

เลเวอเรจสูงสุดถึง

นโยบายการ ROLLOVER ของ CLUBFX

ค่า SWAP RATE ที่จูงใจ


ค่า SWAP RATE ที่โปร่งใส


กลยุทธ 3-DAY ROLLOVER


คิดอัตราดอกเบี้ยตามสกลุเงิน


นโยบายการ ROLLOVER ของ CLUBFX

rollover คือดอกเบี้ยที่จ่ายหรือได้รับเมื่อถือรายการซื้อขาย ผ่านช่วงปิดตลาดในเวลา 21:00 น. ตามเวลา GMT สะท้อนถึงความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน ClubFX จะหักเงิน หรือ เพิ่มเงิน ในบัญชีลูกค้า และจัดการดอกเบี้ยจากการ rollover ที่อัตราการ rollover ที่แข่งขันได้ สำหรับทุกrolloverที่เปิดหลังเวลา 21:00 น. ตามเวลา GMT ตลาดอฟอเร็กซ์แบบ spot จะคิดวันที่คิดมูลค่าแบบสองวัน

ยกตัวอย่างเช่น สำหรับรายการซื้อขายที่ดำเนินการในวันจันทร์ วันที่คิดมูลค่าคือวันพุธ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดตำแหน่งในวันจันทร์และค้างไว้ในชั่วข้ามคืน (ยังคงเปิดหลังเวลา 21:00 น. ตามเวลา GMT) วันที่คิดมูลค่าจะเป็นวันพฤหัสบดี

ข้อยกเว้นคือ เปิดรายการซื้อขายและค้างรายการซื้อขายนั้นไว้ในคืนวันพุธ วันที่มีค่าปกติจะเป็นวันเสาร์ แต่เนื่องจากธนาคารปิดทำการวันเสาร์ วันที่คิดมูลค่าจะเป็นวันจันทร์ถัดมา

การคำนวน ROLLOVER

ถ้าเราสมมติว่า อัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นและสหรัฐฯ อยู่ที่ 0.3% p.a. และ 3% p.a. ตามลำดับ และคุณมีรายการซื้อ 1 lot ของ USDJPY ที่ 120 คุณจะได้รับเงิน USD 3% ต่อปี และจ่ายเงินยืม JPY 0.3% ต่อปี

ซึ่งหมายความว่าเมื่อเปิดตำแหน่งคุณจะได้รับเงิน USD 7.4 ต่อวัน [100,000 * (3% -0.3%) / 365] จำนวนเงินนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณและเท่ากับ 0.89 pips ต่อวัน [120 * (3% -0.3%) / 365] ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณมีรายการขายของ USDJPY คุณจะเสียเงิน 7.4 เหรียญสหรัฐต่อวัน ดังนั้น ดอกเบี้ย rollover จึงสามารถเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุนให้คุณได้

BOOKING ROLLOVER


เวลา 21:00 น. ตามเวลา GMT คือ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดวันของการเทรด รายการซื้อขายใด ๆ ที่เปิด ที่เวลา 21:00 น. ตามเวลา GMT จะถูก roleover รายการซื้อขายที่เปิดในเวลา 21:01 น. ตามเวลา GMT จะอยู่ในช่วงโรลโอเวอร์ในวันรุ่งขึ้น เวลา 21:00 น. ตามเวลา GMT (หากยังไม่ปิดรายการ) รายการซื้อขายที่เปิดไว้ข้ามคืนจะถูกเพิ่มเงินหรือหักเงินบัญชีโดยตรงที่บัญชีของคุณ