ปฏิทินเศรษฐกิจรับข้อมูลและข่าวสารเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมของตลาดเพื่อทำให้การเทรดของคุณมีกลยุทธมากขึ้น

ปฏิทินฟอเร็กซ์

ปฏิทินฟอเร็กซ์

ปฏิทินทางเศรษฐกิจถูกใช้โดยนักลงทุนเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด เช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน กิจกรรมการเคลื่อนย้ายตลาดซึ่งโดยปกติจะมีการประกาศหรือเผยแพร่ในรายงาน ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะกระทบต่อตลาดการเงิน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นสถิติที่บ่งบอกถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาค รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต

ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละไตรมาส สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า และเปรียบเทียบกับปีก่อนได้ การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมของตลาด

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมักจะได้รับการประกาศจากรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และ บริษัทวิจัยภาคเอกชน

forex calendar

0.00 Pip

สเปรดเริ่มต้นที่

$30

โบนัสต้อนรับ

25%

โบนัสเงินฝาก

1:1000

เลเวอเรจสูงสุดถึง

 

นโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน หมายถึง กระบวนการที่ธนาคารกลางและหน่วยงานด้านการเงินอื่น ๆ ควบคุมปริมาณเงิน แต่ละประเทศและเขตเศรษฐกิจมีอำนาจทางการเงินที่พยายามส่งเสริมความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในเขตอำนาจของตน หนึ่งในวิธีที่ผู้มีอำนาจทางการเงินอาจทำเช่นนี้คือ การปรับอัตราดอกเบี้ย (ทั้งเพิ่มหรือลดลง)

ธนาคารกลางและหน่วยงานด้านการเงินได้พบปะกันหลายครั้งในแต่ละปีเพื่อหารือเกี่ยวกับสภาพตลาดในปัจจุบัน และกำหนดว่านโยบายการเงินต้องได้รับการปรับเปลี่ยนหรือไม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและความมั่นคง เหตุการณ์เหล่านี้ถูกระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ

ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะหารือทุกเดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการเงินและกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม สภาปกครองของ ECB ประกาศการตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยหลังการประชุม นักลงทุนใช้แถลงการณ์เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายที่กำลังดำเนินการอยู่ และเพื่อการคาดการณ์อนาคต

นโยบายการเงินจัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยธนาคารกลางและหน่วยงานด้านการเงินเท่านั้น

ความถี่ของเหตุการณ์

เหตุการณ์ที่ระบุในปฏิทินเศรษฐกิจจะได้รับการเผยแพร่ในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์ กิจกรรมมักเกิดขึ้นเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส (ทุก ๆ 3 เดือน) ความถี่ของเหตุการณ์ยังแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค ตามกฎทั่วไปเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นทุกเดือน มีเหตุการณ์น้อยมากที่ได้รับการเผยแพร่เป็นประจำทุกไตรมาส และ น้อยมากยิ่งขึ้นไปอีกที่จะได้รับการเผยแพร่เป็นรายสัปดาห์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง.

เหตุการณ์รายสัปดาห์

  • Initial Jobless Claims (US)
  • Business Outlook (Bank of Canada)
  • M3 Money Supply (European Central Bank)

เหตุการณ์รายเดือน

  • Unemployment Rate
  • Consumer Price Index(CPI)
  • Building Permits

เหตุการณ์รายไตรมาส

  • Gross Domestic Product (GDP)
  • Business Outlook (Bank of Canada)
  • M3 Money Supply (European Central Bank)