นโยบายความเป็นส่วนตัวClubFx ให้ความสำคัญอย่างมากกับสิทธิในด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของลูกค้าของเรา

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ClubFx Inc. (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ClubFx”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของลูกค้าในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความลับ สิ่งที่สำคัญสำหรับเรา คือการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบันและอนาคตรวมถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม ClubFx อาจรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของเราต่อไป นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงเหตุผลหลักในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดย ClubFx รวมทั้งการบำรุงรักษา การใช้ และการเก็บข้อมูลเหล่านี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ในขั้นตอนการเปิดบัญชีและ / หรือการบำรุงรักษาบัญชีจริง และ/หรือ บัญชีทดลอง ClubFx เก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งที่ให้ทางอีเมล เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสถานที่ อาชีพ ฯลฯ

2. ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ เช่น รายได้ สินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการประเมินเครดิตของลูกค้า

Information Collected

3. เอกสารเพื่อใช้ในการสมัคร เอกสารที่ลูกค้าให้ไว้ เช่น หนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัว ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค สำเนาบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรธนาคาร สำเนาใบสั่งจ่ายเงิน เอกสารการจดทะเบียน ฯลฯ

4. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ ข้อมูลที่ ClubFx จะรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้า และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ ของ ClubFx เช่น ข้อมูลมาตรฐานที่เซิร์ฟเวอร์ของเราได้รับในขณะที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การเข้าชมหน้าเว็บ การเข้าชมเว็บไซต์ ความถี่ ระยะเวลา IP addresses กิจกรรมการเทรด ฯลฯ

0.00 Pip

สเปรดเริ่มต้นที่

$30

โบนัสต้อนรับ

25%

โบนัสเงินฝาก

1:1000

เลเวอเรจสูงสุดถึง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ClubFx อาจใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อปรับปรุงบริการและเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด ClubFx อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

1. เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของลูกค้าเพื่อที่จะเปิดและรักษาบัญชีจริง และ/หรือ บัญชีทดลองไว้
2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเทรดและเรื่องอื่น ๆ
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงินของ ClubFx
4. เพื่อปรับแต่งบริการและผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้เหมาะสมแก่ลูกค้า
5. เพื่อแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโอกาส ที่ ClubFx นำเสนอ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของลูกค้า
6. เพื่อให้ได้ข้อมูลทางสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

การจัดเก็บและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ClubFx ถือว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง และจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และเพิ่มการรักษาและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ ClubFx ยังดูแลการใช้งานภายในองค์กรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ClubFx ใช้ข้อมูลบัตรธนาคารของลูกค้าเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลการชำระเงิน และการป้องกันการฉ้อโกง ผ่านการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและในรูปแบบที่สั้นลง

การเปิดเผยข้อมูล

ClubFx อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นกับ affiliates ของเรา, พันธมิตร, ผู้ให้บริการ, และองค์กร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำสั่งซื้อขายของลูกค้า และ ที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า และเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าร้องขอ หรือให้ โอกาสแก่ลูกค้าที่จะเข้าร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ affiliates นำเสนอ affiliates ของ ClubFx จะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายส่วนบุคคลที่ ClubFx ใช้อยู่
ClubFx อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ affiliates ของบริษัทที่ดำเนินการให้บริการสนับสนุนแก่ ClubFx และ/หรือลูกค้า

Disclosure of  Information

เพื่อปรับปรุงบริการของเราและปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของเรา ClubFx อาจมอบหมายให้บริษัทอื่นดำเนินการและทำหน้าที่บางอย่าง เช่น การให้บริการลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนการประมวลผลบัญชีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ClubFx ซึ่ง ClubFx อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามที่ไม่ใช่ affiliates ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย การประกันภัย ให้คำปรึกษา การบัญชี กับ ClubFx การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามจะถูกจำกัดโดยเคร่งครัดกับงานที่ได้รับมอบหมายจาก ClubFx และ/หรือลูกค้า บุคคลที่สามที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีหน้าที่ในการป้องกันและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับที่ ClubFx ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
หากลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการใด ๆ จากบริษัทอื่นในเวลาใดก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อีกต่อไป ClubFx ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หากมีการเปิดเผยมให้กับเว็บไซต์ / บุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ ClubFx เชื่อมโยงไปถึง ClubFx ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ภายนอกได้ ซึ่งการเชื่อมโยงอาจปรากฏบนข้อมูลออนไลน์ของ ClubFx ได้เช่นกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ การตอบอีเมล ฯลฯ
ClubFx อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ตัวแทนของหน่วยงานด้านกฎหมายและการบริหาร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามคำขอทางกฎหมายที่เหมาะสมและเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท

Cookies

Cookies

ClubFx ใช้ cookies เพื่อรวบรวมข้อมูล cookies คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมเพื่อเก็บบันทึกและอ่านภายหลังเมื่อผู้เข้าชมกลับมายังเว็บไซต์ cookies ช่วยให้ผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยจดจำข้อมูลผู้เข้าชม เช่น รหัสผ่าน (เข้ารหัส) การดูค่ากำหนด เป็นต้น cookies ทำให้การทำงานกับเว็บไซต์สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้เข้าชม เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเดิมอีกครั้งทุกครั้งที่คุณกลับไปที่เว็บไซต์

การใช้ข้อมูล

ลูกค้ายินยอมอย่างเต็มรูปแบบในการรวบรวม บำรุงรักษา จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ต่อบุคคลที่สามโดยการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงลูกค้า และ/หรือ ใช้บริการ ClubFx ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เลือกออก

ลูกค้าอาจขอให้ ClubFx ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขากับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ affiliate ในกรณีนี้ลูกค้าสามารถติดต่อตัวแทนบริการลูกค้าได้
ลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขากับ ClubFx อย่างไรก็ตาม การที่เราไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการเปิด และ/หรือ รักษาบัญชี และ/หรือ ให้บริการแก่ลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ClubFx สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อตัวแทนบริการลูกค้าของเรา